Trygjollens Logbog

/Trygjollens Logbog
Trygjollens Logbog2019-01-07T22:15:52+00:00

Siden er opdateret den 07-01-2019

Trygheds skabende sejladser med Trygjollen
Ud over de herunder nævnte aktioner, har Trygjollen hvert år assisteret som trygheds skabende båd ved følgende arrangementer:
Ungdomsafdelingens sejladser tirsdage og torsdage – Jollesejlernes tirsdagssejladser og søndagsture – Fjordsvømning – Internationale jollestævner – Langdistance roning – Fritid på vandet – Wayfarer klubmesterskab 

2019

2018

16-12-2018

Når havnen ikke magter opgaven længere, ja så er Trygjollen klar til at tager over.
Vi fik sejlet den meget vigtige person ind til de ventende børn og allerede i havnehullet kunne vi høre dem råbe “Hej Julemand”
En dejlig dag på vandet for Trygjollen.

2016

17-09-2016
Aktivitets lørdag
Øvelse med Esk. 722 Redningshelikopteren.
Trygjollen holder øve dag lørdag den 17. september, fra kl. 09:00 til 13:00 med deltagelse af redningshelikopteren fra Eskadrille 722. Øvelsen foregår i Nysø krogen og kan ses fra Nysøvej og broerne på havnen. Af hensyn til den lavtflyvende helikopter, bedes alle både om at holde sig på afstand af området. Esk 722 forventes at ankomme ca. kl. 11:00
På grund af motorproblemer kom Redningshelikopteren ikke, men de vil meget gerne komme på et senere tidspunkt.

21-05-2016
Arbejds lørdag
Vi mødes i Dambæks Havehus kl. 08:30 til en times planlægnings møde inden vi går over til containeren til den planlagte arbejdsdag

10-05-2016
Sejlads for ungdomsudvalget
En dejlig opstart for ungdommen. 5 små joller og 5 af de store, Trygjollen var på vandet kl 17,30 og kl 18.00 kom alle jollerne på vandet
Vild aktivitet med op og ned bane. Ingen faldt i vandet. En god aften.
Trygjollen sejlede i garagen kl 19.15.
Besætning: Sanne, Flemming

17-05-2016
Sejlads for ungdomsudvalget
Rolig aften, intet usædvanligt.
Besætning: Mogens C og Svend

01-05-2016
Sejlads for Præstø Roklub
Første opgave for Trygjollen i 2016 var et opkald fra Præstø Roklub. De har erhvervet sig en Coastal robåd, der hedder Snaphanen. Den skulle på vandet og roklubben ville gerne have Trygjollen med som sikkerhed. Efter et par timers sejllads skulle Trygjollen også lave store bølger omkring den nye båd, for at vise dens stabilitet og sødygtighed. Flere roere sprang i vandet, men en enkelt kunne ikke komme op i robåden igen, så Trygjollen måtte bjærge den trætte roer.Den nye robåd bestod efter alle kunstens regler og der blev hygge sejlet i 4,5 time.
Besætning: Svend Anderson, Mogens Carreby.

01-05-2016
Hjælp til jollesejler med ruse på roret
Jollesejlerne var også på vandet og en af bådene sad fast i en ruse og med hjælp fra Trygjollens bådshage fik sejleren selv rusen af.
Besætning: Svend Anderson, Mogens Carreby

16-04-2016
Infomøde
Info møde i Trygjolleudvalget kl 14:00 i Dambæks Havehus

2015

27-11-2015
Bjærgning af jollesejler.
Trygjollen blev kl. ca. 11:30 kaldt ud til en jollesejler, som var padlende fra jollepladsen og om til Dalen.
Jollesejleren blev fanget af den friske vind og havde ikke kræfter til at padle op imod bølgerne og drev derfor mod Låen.
Vi fik dog hurtigt fanget jollen, på det efterhånden lave vand ved Lilleholm og bugseret den ind til slæbestedet ved jollepladsen.
Politiet og Forsvarets Operationscenter – Redningscentralen JRCC ( Joint Rescue Cordination Center ) tidligere SOK, var blevet informeret, men en egentlig alarmering, kunne vi heldigvis hurtigt afmelde.
Besætning: Peter Nielsen, Lars Hansen
 

17-11-2015
Trygjollen blev bedt om assistance til eftersøgning
Tirsdag den 17-11-2015 ca. kl 14 blev Trygjollen kaldt ud som assistance til eftersøgning efter en person som man frygtede var sprunget i vandet ved Præstø havn.
I eftersøgningen deltog også redningshelikopteren og Vordingborg brandvæsen.
Efter at have ledt i ca. 45 min, fandt vi den eftersøgte person i vandet foran Lille Pouls værksted.
Vi kontaktede herefter Vordingborg brandvæsen som bjærgede en omkomne.
Politiet oplyser at man betragter ulykken som et tragisk selvmord.
Besætning: Erling Jensen, Peter Nielsen
 

14-11-2015
Hjertestarter kursus
I samarbejde med Trygjolleudvalget, afholdt Trygfonden et genopfrisknings kursus i brug af en hjertestarter.
Kurset foregik i undervisningslokalet fra kl. 09:00 til 11:00

30-09-2015
Trygjollen på VIP tur
Onsdag var Trygjollen på en særlig VIP tur på Fjorden. Opgaven gik ud på at lægge en bøje ud på fjorden og efterfølgende samle 2 VIP personer op af vandet.
Ombord på Trygjollen var en sikkerhedsmand fra Frømandskorpset og en PET agent og så bådfører Peter Nielsen.
Det viste sig at det var to personer fra den Amerikanske ambassade og den ene af dem var ambassadøren i Danmark.
Begge personer blev samlet op og sejlet ind til havnen hvor yderligere en PET agent ventede.
Hele arrangementet blev styret af PET og var vist nok en del af en polterabend for ambassadøren.
En spændende opgave som Trygjollen klarede til alles tilfredshed og nu ved Amerikanerne også hvem Trygjollen i PSK er.
Besætning: Peter Nielsen, PET, Frømandskorpset 

05-09-2015
SOK kontaktede Trygjollen om en drivende sejlbåd ved Næbbet.
Lørdag den 05-09-2015 kl. 17:30, kontaktede SOK Trygjollen, med et ønske om assistance til eftersøgning efter mulig overbordfalden sejler. En person fra juuelsvej havde set en sejlbåd drivende mod Næbbet. Trygjollen var på vandet ca. et kvarter efter alarmeringen og mødte Vordingborg redningsberedskab ved badestranden og kunne i fælleskab konstatere at det var en jolle der var drevet med ankeret i den kraftige vind. Der var derfor ingen grund til at lede efter personer i vandet. Vordingborg beredskab sejlede ind og Trygjollen blev bedt om at hente jollen, så der ikke kom flere opkald på grund af den. Sejljollen lå for et meget sjusket og uanvendeligt anker. 2 firkantrør og en lille stump kæde. Se billedet. Trygjollen var inde kl. 19:30
Besætning: Peter Nielsen, Karin Hultfeldt
 
 

29-08-2015
Undervisnings og øvelsesdag ved Fedhavnen
Afgang Præstø kl.10:00
Planlagt undervisning og øvelser undervejs og under opholdet i Fedhavnen.
Hjemsejlads senest kl. 20:00 af hensyn til den tidlige solnedgang.

24-05-2015
Lokal sejler ringede til Trygjollen
Søndag kl. ca. 15:00 ringede en lokal sejler til Trygjollen, han lå ude ved Næbskoven, med motorrummet fyldt med vand og spurgte om vi kunne komme og hjælpe.
Og selvfølgelig kunne vi hjælpe. Da vi kom derud havde skipper lænset skivet og kunne se at en kølerslange var hoppet af, den kom på igen og skipper kunne starte og sejle ind til havn for egen kraft, vi lå lige i agterspejlet og klar til at hjælpe med en trosse hvis det skulle gå galt igen.
Skipper med kone og sejlbåd kom sikkert i havn og takkede mange gange for assistance og tryghed på vejen ind til havn.
Besætning: Flemming Jensen, Sanne Jensen

19-06-2014
Trygjollen får et opkald fra politiet ca. kl. 19:15 om en ko i vandet.
Lidt øst for Brændepladsen ved Næbbet er en ko observeret i vandet. Den har været der i længere tid og det ser til at den ikke kan komme op på land.
Tre af Trygjollens besætningsmedlemmer er på det tidspunkt på vej ud af fjorden i en sejlbåd, men kan ikke komme ind til koen, så Trygjollen sejler ud til den vild farne ko, som viste sig at være en kvie. Det stakkels dyr hang fast i mudderet og kunne hverken svømme eller gå på bunden, men ved hjælp fra nogle tilfældigt passerende kajakroere, fik vi kvien gennet ind på land og Trygjollen kunne returnere til havnen.
Besætning: Flemming Jensen, Sanne Jensen

06-05-2014
Piratjolle kæntret ved Pynten
Den kæntrede jolle blev rejst op og den våde sejler og jollen blev fragtet ind til jollebroen.
Bemanding: Poul Reiter, Jette Reiter

09-06-2013
Opkald fra havneassistenten om en kutter på grund
Kutteren kom selv fri inden Trygjollen kom i aktion.
Bemanding: Poul Reiter, Jette Reiter

09-06-2013
Bjærgning af berusede sejlere.
Kl. ca. 08:00 observeres sejlbåden Liten af Præstø forlade bro 5 med meget højtrøstede personer ombord, hvorefter de ca. kl. 08:30 går på grund mod Jacobs havn.
Vi afventer situationen til ca. kl. 09:45 hvorefter vi i Trygjollen sejler derud og prøver at få kontakt til personerne ombord.
De 3 personer ombord er umulige at få i tale og vi ringer derfor 114 men kan ikke få hjælp.
Vi ringer derefter 112 og meddeler at båden står på grund, sejlene er oppe, oliefyret kører, men det er stadig umuligt at få kontakt til de ombordværende.
112 beder os om at gå ombord for at konstatere om de er syge eller berusede. Det vil vi ikke uden at politiet medvirker, men det har de ikke mandskab til.
Vi beder derfor Henrik Schmidt om at tage med derud og det konstateres at de er meget berusede.
Henrik får sejlene ned og gør opmærksom på bjærgeløn og skipperen på Liten accepterer og vil gerne trækkes ind til havnen. Båden fortøjes ved bro 5 og politiet gøres opmærksom på at båden er bjærget og at de berusede er ombord. Aktionen slutter ca. kl. 11:00
Bemanding: Poul Reiter, Jette Reiter, Henrik Schmidt.

01-05-2013
Opkald fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.
Onsdag den 1. maj mellem kl. 21:30 og 01:30 blev Trygjollen kaldt ud på grund af en anmodning fra JCCR (Tidligere SOK) om en fuld mand, der fra sin jolle havde ringet hjem til kæresten.
Trygjollen var på fjorden med en betjent fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.
Aktionen blev assisteret fra luften af en Redningshelikopter, som blev rekvireret af JCCR.
Redningshelikopteren spottede den drivende jolle kort efter midnat ud for Skt. Peders kapel på Nordlandet.
Vi sejlede over til jollen, hvor vi fandt den berusede mand sovende i bunden af jollen.
Den berusede og meget afkølede mand, blev bugseret ind til Præstø Havn. Han havde på det tidspunkt været på vandet i mere en 5 timer, uden ret meget tøj på.
Jævn vind mellem 4-7 m/sek. Fra NV
Besætning: Michael Støvring og en betjent.

21-06-2012
Opkald fra Mocs om en motorbåd med motorstop ved Sandene i Fakse Bugt
Trygjollen finder hurtigt motorbåden og får den på slæb ind til Præstø Havn.
Bemanding: Flemming Jensen, Sanne Jensen

10-01-2012
Anmodning fra Vordingborg politi om deltagelse i eftersøgning af forsvunden person.
Start kl. 10:00 afslutning kl. 14:00
Afsøgning af Nysø krogen og sivkanten langs Hollænderskoven til Even å.
Afsøgning af Maderne og Bøndernes egehoved samt sommerhus på Maderne.
Intet fundet og intet at bemærke vedr. båd og motor. Optanket.
Bemanding Erling Jensen, Henrik Schmidt

02-05-2012
Opkald fra Mocs om en grundstødt båd i Østersøen.
Det blæste ca. 17 – 18 m/sek. Med vinstød omkring 20 m/sek.
Det blev derfor besluttet at Trygjollen ikke var stor nok og en bådejer i Præstø Sejlkub stillede sin noget større rib båd til rådighed.
Alt gik godt trods de svære arbejdsbetingelser og 2 personer blev bjærget i land.
Bemanding: Flemming Jensen, Michael Støvring, Sanne Jensen

2011 og før
Logbogen fra Trygjollens start og til 2012 er desværre forsvundet, så vi kan ikke bringe noget om Trygjollens aktioner i den periode

events

januar 2019
M T O T F L S
« dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031